przekrój stolarki wykonanej z aluminium, ognioodpornej z przeszkleniem ppoż, widoczne w profilu wypełnienia termiczne
Stolarka aluminiowa przeciwpożarowa i dymoszczelna

Aluminiowa stolarka przeciwpożarowa i dymoszczelna

Stolarka ta oparta jest na systemie Aluprof  MB-78EI. Jest to profil izolowany termicznie, o głębokości 78mm. W tym profilu możliwe do wykonania są wewnętrzne lub zewnętrzne przegrody przeciwpożarowe z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60.
System ten posiada:
– wypełnienia: szyby lub płyty ognioodporne,
– możliwa grubość wypełnień w profilu 78EI – od 6mm do 49 mm,
– bardzo dobrą izolacyjność termiczną (Uf od 1,60 W/m2K),
– możliwość izolacji akustycznej (do 40 dB),
– zakres dopuszczalnych gabarytów konstrukcji obejmuje przegrody stałe o wysokości do 4m oraz drzwi o wymiarach skrzydła max 1400 x 2500 mm,
– drzwi systemu MB-78EI mogą być samodzielną konstrukcją lub elementem w fasadach przeciwpożarowych i ściankach przeszklonych ppoż,
– w ramach tego systemu możliwe są także konstrukcje dymoszczelne,