Co decyduje o energooszczędności okna

Okna energooszczędne- o tym czy okna będą dobrze chroniły nas przed zimnem decyduje kilka czynników. Po pierwsze profil okienny- ilość komór i nie mniej ważna grubość ramy i skrzydła okiennego (czyli grubość profilu). Po drugie odpowiedni pakiet szybowy o tym mówi współczynnik przenikania ciepła szyby (Ug). W oknach energooszczędnych pakiet 3-szybowy to właściwie norma. W oknach pasywnych obowiązkowo powinna znaleźć się termiczna ramka międzyszybowa- można dopasować ją kolorystycznie do koloru okna. Te czynniki łącznie będą decydowały o klasie energooszczędności okna czyli o współczynniku przenikania ciepła całego okna (Uw). Im niższy współczynnik przenikania okna tym lepiej.
Gwarancją  ciepła ze strony okien jest prawidłowy montaż stolarki okiennej. Najbardziej korzystny dla termiki jest trójwarstwowy montaż okien w strefie docieplenia budynku. Tego typu montaż zapewnia szczelność i dodatkowe ocieplenie w najbardziej newralgicznym miejscu czyli styku ramy okiennej z murem.
Dodatkowym atutem jest montaż podkładów podparapetowych, które podnoszą poziom izolacyjności cieplnej okna.

Okna energooszczędne drewniane o profilu Eco Passiv są dobrym przykładem pasywnego okna .

Please follow and like us: