Wykonujemy i montujemy okna i drzwi * Nasze produkty są solidne, ładne i przystępne cenowo

TEL: +48605997221

Co decyduje o energooszczędności okna

Co decyduje o energooszczędności okna

Plastikowe - PVC- Okna

Co decyduje o energooszczędności okna

O tym czy okna będą dobrze chroniły nas przed zimnem decyduje kilka czynników. Po pierwsze profil okienny, a w nim ilość komór i  grubość profilu. Po drugie pakiet szybowy o odpowiednim współczynniku Ug. W oknach energooszczędnych pakiet 3-szybowy to właściwie norma. W oknach pasywnych obowiązkowo powinna znaleźć się termiczna ramka międzyszybowa- można dopasować ją kolorystycznie do koloru okna. Te czynniki łącznie będą decydowały o klasie energooszczędności okna czyli o współczynniku przenikania ciepła całego okna (Uw). Im niższy współczynnik przenikania okna (Uw) tym lepiej.
Gwarancją  ciepła ze strony okien jest prawidłowy montaż stolarki okiennej. Najbardziej korzystny dla termiki jest trójwarstwowy montaż okien w strefie docieplenia budynku. Tego typu montaż zapewnia szczelność i dodatkowe ocieplenie w najbardziej newralgicznym miejscu czyli styku ramy okiennej z murem.
Dodatkowym atutem jest montaż podkładów podparapetowych, które podnoszą poziom izolacyjności cieplnej okna.

Okna o profilu CLICK-ON lub Perfectherm są dobrym przykładem pasywnego okna.