Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że:

1. Administratorem danych danych osobowych jest:
STWW OKNA I DRZWI ANDRZEJ PIETRZAK,
81-189 Gdynia, ul Maciejewicza 7A/8, z Biurem Obsługi Klienta z siedzibą w Rewie,  81-198 Rewa ul. Helska 10A, tel.:+48 605 997 221 lub +48 601 234 643, adres e-mail: biuro@oknaidrzwigdynia.pl

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy sprzedaży oraz zbieranie danych statystycznych w Google Analytics.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do realizacji umowy lub zamówienia lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia oraz jej dokumentowania, a także mogą być wykorzystywane do celów marketingowych Administratora (związanych z prowadzeniem działalności handlowej).

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji danej umowy/zamówienia oraz przez czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy lub do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę – przesyłając lub dostarczając informację o braku zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: biuro@oknaidrzwigdynia.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Helska 10A, 81-198 Rewa. Wówczas państwa dane zostaną trwale usunięte z naszych zasobów.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Pietrzak

x