jak montujemy drzwi na stare ościeżnice

  • dokonujemy dokładnych pomiarów,
  • dopasowujemy skrzydła drzwiowe do wymiarów istniejących już ościeżnic,
  • wymieniamy zawiasy drzwiowe,
  • stosujemy ościeżnice nakładkowe, dostosowane do nowych skrzydeł, które dokładnie zasłaniają nasze stare ościeżnice,
    Obecne ościeżnice nakładkowe nie zawężają nam przejścia światła w drzwiach
    Poniżej przykład ościeżnic nakładkowych